LATVIJAS HUMĀNĀS PEDAGOĢIJAS ASOCIĀCIJA

Lai veiksmīgs Jaunais

mācību gads!

Vecos traukos nevar jaunu vīnu liet.

Vecos taukos nevar jaunā dzīvē iet.

Jauniem pulkiem jaunas dziesmas iet.

Jauniem Vējiem jaunas buras plest.

Nāc no pūļa laukā,

Saucies Savā Vārdā.

Uzvelc baltas drānas,

Brīvi ielpo,

Antiņš savā kalnā Saulcerīti modina,

Nevar vecā pilī Saules meitu vest.

 

/Pauls Stelps/

Izglītībai jābūt vērstai uz to, ka Bērniem tā iemāca vienotas pasaules Dzīvības ainu un tās vēsturi, kurā Sirdsapziņa, Gribasspēks, dvēseles Tīrība, Cieņa, Brālība,Vienlīdzība, Taisnīgums, kuri caur Pienākumu vēršas pie sākotnējās  triādes – Ticība, Cerība,Mīlestība un kopā ar to veido Cilvēka pilnību,Gudrību,Maigumu un Augstsirdību.Tas ir virziens, kurā Homo Sapiens pāraug par Tikumīgo un Radošo Cilvēku.Tas ir Cilvēks, kurš savā dzīvē īsteno Lielāka labuma principu.Tāda Izglītība ir tiesīga saukties par Humānu un Nākotni nesošu.

Lai mums visiem izdodas Jaunajā mācību gadā!

 

LHPA valdes  vārdā   I.Pogrebņaka

 

Copyright © 2009 LHPa. All rights reserved.

WebDesign D.O 2013