Humānās pedagoģijas vienotā Labestības stundu diena ”Dzīvot mīlot” bērnu klubos un pirmsskolas izglītības iestādēs.

Humānajā pedagoģijā 2021.gads ir pasludināts par Laimes gadu.

Stundas devīze „Labā radītājs rada dzīvi”

 

        No 1. līdz 7. martam klubā “Žēlsirdība” notika labestības nedēļa “Dzīvot ar mīlestību”. Izmantojot platformu Zoom un WhatsApp, skolotāji runāja ar bērniem par labestību, deva dažādus uzdevumus, ieteica viņiem skatīties filmas, atrast dzejoļus, sakāmvārdus par labestību. Bērni veidoja dāvanas un uzdāvināja tās saviem tuviniekiem, zīmēja savus labos darbus, izveidoja labo darbu kalendārus nedēļai. Bērni palīdzēja vecākiem veikt mājas darbus, spēlējās kopā ar jaunākajām māsām un brāļiem, apmeklēja un zvanīja vecvecākiem, turpināja iesākto labo darbu - ziemojošo putnu barošanu.

   1. martā norisinājās bērnu klubu “Križi” un “Mezgls” sadarbības Zoom konference “Pavasaris nes labestību”. Bērni kopā ar skolotājiem spēlēja spēles, jokoja, skatījās multfilmu par labestību.

  Kluba “Smaids” pedagogi, izmantojot platformu Zoom un WhatsApp, kopā ar bērniem skatījās un apsprieda multfilmas un līdzības. Bērni stāstīja par paveiktajiem labajiem darbiem – kā baroja kaķus, palīdzēja iekārtot patversmē klaiņojošus suņus, veda uz dzīvnieku patversmi barību.

   Bērnu kluba “Grīva” audzēkņi arī atminējās savus labos darbus un iesūtīja kluba vadītājai J.Smirnovai daudz unteresantas fotogrāfijas.

       Martā, bērnu klubā “Ruģeļi’’, tradicionāli tika novadīta konference "Tas, kurš dara labu, rada dzīvi." Ar Whatsapp palīdzību. Bērniem tika piedāvāts sastādīt savu labo darbu kalendāru. Bija daudz pieddāvājumu, tādi kā: pateikt labus vārdus vecākiem, salīgt mieru ar māsiņu, uzkopt istabā, sagatavot brokastis utt. Sanāksmes beigās mēs paskatījāmies multfilmu ‘’Labie darbi’’, un nonācām pie secinājuma, ka taisīt labus darbus ir ļoti patīkami. Un ceļas noskaņojuma, ne tikai tam, kuram ir sataisīts labs darbs, bet arī tam, kurš labu darbu ir izdarījis, un dzīvot paliek jautrāk!

  3. un 4. martā  bērnu klubā „Fortūna” stundas notika Skype konferences formātā. Sagatavošanās laikā bērni uz darba lapām pierakstīja sakāmvārdus un dzejoļus par labsirdīgu rīcību. Šajā laikā viņiem blakus atradās viņu mīļākā rotaļlieta, vai zināt, kāpēc? Jo šī rotaļlieta palīdzēja un atbalstīja, jo tā taču ir vismīļākā! Pārdomu stundu mēs iesākām ar noteikšanu- „Kas ir labestība?”. Radās daudz jautājumu – vai katrā no mums mājo labestība? Kāda rīcība ir labestīga? Ko tu vēlies izdarīt saviem tuviniekiem?”. Mēs vācām sakāmvārdus, piezīmējām ēzelītim emocijas, plānojām, kā iepriecināsim savus tuviniekus? Kluba vadītāja V.Rudņeva izteica bērniem pateicību par paveiktajiem labajiem darbiem – barotavas ziemojošajiem putniem, piedalīšanās kluba akcijās un pasākumos, izstādēs.

Bērni ar satraukumu noskatījās multfilmas „Adīkļi” un „Sliktie vārdi”. Labestības stundai būs turpinājums. Mēs nolēmām novadīt akciju „Katru dienu maziņa laime” un veltīt to Vispasaules Laimes dienai, kura tiek svinēta 20.martā .

      Lai ir vairāk tādu stundu, kā tā, kurā dzejoli nolasīja 2.c klases (DC vsk.) audzēkne Margarita Kauliņa: „Labestības stundā siltuma tik daudz!

                                No šī siltuma pat visi ziedi plaukst!”

                             („На уроке Доброты было столько теплоты!

                              Что от этой теплоты распустились все цветы )

 

 

V.Rudņeva, E.Davidčuks – bērnu klubs „Fortūna”.

 

FILMIŅAS APSKATĪT ŠEIT

 

 

 

Labais vairo labo!

 

3.martā mūsu iestāde, pēc Latvijas Humānās pedagoģijas asociācijas aicinājuma vienojās labestībā, organizējot Labestības stundas, ar mērķi iepazīt vienu no svarīgākajām vērtībām – Mīlestību, tās nozīmi dzīvē, palīdzot bērniem apzināties jūtu, vārdu un domu spēku.

Sirsnība virmoja visā iestādē:

“Pumpuriņi” sadarbībā ar vecākiem, svinēja šo dienu pie skaisti klāta galda.

“Lācīšu” grupas bērni zina, ka laiku, kuru pavada kopā ar mīļajiem, var izmērīt pieskārienos, tāpēc sagatavoja vecākiem mazu trauslu asniņu, ar vēlējumu ikvienam mums izaugt mīlestībā.

„Saulītes”grupas brašuļi atbalstīja laukā satikto zaķi, salasot izbirušos burkānus no groziņa un cienājot gan lielos, gan mazos iestādes ļaudis.

“Zaķīšu” grupa stādīja sīpolus, sēja saulespuķes, lai, kad tās uzziedēs, tiktu iepriecināts ikviens, un, lai prieks par to ziedēšanu, vairotu domas uz labiem darbiem. Bet sīpolus audzēs paši savai veselībai, stiprinot imunitāti.

“Kastanīšu” bērni pārrunāja, kas ir draudzība. Viens otru samīļoja, gatavoja draudzības rokassprādzes otram, bet launagā cienājās ar “Draugu” salmiņiem.

Tikmēr “Zīļuku” grupa veidoja savu “prāta vētru” par labestības dienu, rīcību, darbiem un vārdiem. Mācījās teikt viens otram komplimentus, un tos gatavoja saviem vecākiem. Kā arī steidza dabai labu darīt - sakopa savu laukumu, izgriežot vecās puķes un savācot vecos zarus, lai pašiem un citiem prieks.

Katrs bērniņš Labestības dienā priecājās par saņemto krāsainu balonu, bet visi iestādes darbinieki – par saldu pārsteigumu. Kāds salds sveiciens un mīļš Paldies aizceļoja arī pie mūsu pirmsskolas ilggadējiem vientuļajiem pensionāriem.

 

Šīs dienas kopīgais mērķis vairot labestību mums izdevās! Jo dāvājot citiem prieku, pārsteidzot, izpalīdzot, pamācot un atbalstot guvām gandarījumu un pozitīvas emocijas!

 

Līvu pii kolektīvs

 

LATVIJAS HUMĀNĀS PEDAGOĢIJAS ASOCIĀCIJA

Copyright © 2009 LHPa. All rights reserved.

WebDesign D.O 2013